Skip to content

تدریس خصوصی برای دانش‌آموزان

به دلیل همه گیر شدن کرونا، تحصیل فرزندان در خانه، چالش های بزرگی را برای بسیاری از خانواده ها ایجاد کرده‌ است. به خصوص به دلیل میزان متفاوت تسلط بر زبان آلمانی والدین و دانش آموزان، دیگر فرصت های برابر وجود ندارد. تکالیف را بعضی اوقات نمی توان به خوبی درک کرد و متوجه شد و بنابراین خطر عقب ماندن از مطالب مدرسه وجود دارد. به همین دلیل است که ما در اینجا نیاز به اقدام فوری را می بینیم.

با همکاری Malteser Hilfdienst e.V. ، ما تدریس خصوصی آنلاین را در طی همه گیری کرونا انجام می دهیم.

آیا دوست دارید از یک دانش‌آموز حمایت کنید؟ آیا شما یا فرزندانتان به کمک احتیاج دارید؟
‏پس لطفا در وب سایت ما www.ida-dresden.de ثبت نام کنید یا برای ما در اینستاگرام یا فیس بوک بنویسید.