Skip to content

آیا دوست دارید تجربیات خود را به اشتراک بگذارید و داستان خود را بگویید؟
‏پس یکی یا دو سوال از لیست های زیر را انتخاب کنید و به آنها در یک فیلم پاسخ دهید. مدت فیلم نباید بیشتر از 10 تا 15 ثانیه باشد. اعم از صحبت کردن ، آواز خواندن، نوشتن یک متن روی یک تابلو، نمایشنامه:
‏ما مشتاقانه منتظر مشارکت خلاق شما هستیم! برای ما ایمیل بفرستید p43@daad.de و یک لینک بارگذاری شخصی دریافت کنید که می توانید برای ارسال ویدیوی خود تا 7 دسامبر 2020 استفاده کنید

لطفاً اطمینان حاصل کنید که در حال فیلمبرداری افقی هستید و به راحتی قابل شنیدن هستید! می توانید به صورت سلفی ضبط کنید یا از شخص دیگری بخواهید از شما فیلم بگیرد. ویدیو را به صورت فایل MP4 یا WAV برای ما ارسال کنید. اگر آیفون دارید ، مطمئن شوید که دوربین روی تنظیمات "حداکثر سازگاری" تنظیم شده است و نه "با کارایی بالا".