Skip to content

برنامه بادی

با این برنامه، ما به طور خاص در زمینه نگرانی های پناهندگان از آنها حمایت میکنیم. اینکه آیا در مورد شروع یک دوره تحصیلی، آشنایی با دانشگاه صنعتی درسدن، جستجوی یک تاندم زبان (شخصی که در یادگیری زبان به شما کمک میکند)، کمک برای مسائل اداری با چیزهایی کاملا متفاوت مانند آشنایی با شهر، ما تمام تلاش خود را برای ارائه پشتیبانی هدفمند ارائه می‌دهیم