Skip to content

درباره ما

هدف ( ای د آ ) برنامه ریزی و هماهنگی پیشنهادهای داوطلبانه‌ی کمک به پناهندگان از طرف دانشجویان است. ساختارهایی ایجاد خواهد شد که به پناهندگان کمک میکنند که بتوانند تبادل فرهنگی با مردم در درسدن را انجام دهند. (ای د آ) برای تحقق وظایف خود با سازمانهای دیگری که در این زمینه فعالیت دارند، همکاری میکند.

پیشنهادات ای د آ توسط هفت دانشجو هماهنگ و سازماندهی می‌شود. به لطف حمایت بنیاد دانشجویی درسدن و ( دااد) ، این گروه به عنوان نیرو های دانشجویی مشغول به کار می‌باشند. علاوه براین ای د آ توسط تعداد زیادی از داوطلبان پشتیبانی می‌شود
صفحه فیسبوک ما را در اینجا بیابید